Zavolejte nám: 601 393 159
Lázeňská 165, Lázně Bělohrad – mapa
 
Domov Vitalita

O koho se postaráme

Poskytujeme 2 druhy služeb

 • Domov pro seniory s kapacitou 22 lůžek (zejména od 65 let výše)
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 5 lůžek (od 18 let výše)

Jsme schopni pomoci

Domov Vitalita

 • seniorům s potřebou 24 hodinové péče
 • osobám s potřebou 24 hodinové péče:
 • po centrální mozkové příhodě – chronické stadium
 • s roztroušenou sklerózou
 • s onemocněním pohybového aparátu
 • s neurologickým onemocněním (Parkinsonova choroba, parézy a plegie, degenerativní onemocnění nervů a svalů)
 • s nádorovým onemocněním
 • po úrazech
 • tělesně postiženým

"Tak dlouho jsem hledala pro své rodiče kvalitní zařízení s lidským přístupem, až mi nezbylo nic jiného, než si ho vybudovat".

MUDr. Jitka Ferbrová, spolumajitelka společnosti

Krátkodobé rehabilitační pobyty

Domov Vitalita

Vzhledem k tomu, že Domov Vitalita je součástí Lázní Bělohrad a.s, jsme schopni zajistit našim klientům i krátkodobé pobyty.

 • pobyty jsou zaměřeny na osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či špatného zdravotního stavu. Cílem těchto pobytů je možný návrat klientů do jejich přirozeného prostředí.
 • krátkodobý pobyt s rehabilitací pomůže pozvednout sebevědomí klienta tím, že se zlepší jeho mobilita a soběstačnost. Krátkodobý pobyt má nejen fyzický, ale i psychický efekt
 • krátkodobé rehabilitační pobyty pomohou řešit i pooperační či poúrazové stavy v seniorském věku
 • přijetí je závislé na aktuálním obsazení zařízení a je nutné dopředu domlouvat potřebu umístění a délku pobytu

Tento program není poskytován registrovanou sociální službou, ale jedná se o komerční pobyt společnosti Lázně Bělohrad a.s..

Návrat do života

Rehabilitačně-nutriční program Vital

Tento program je zaměřen na rehabilitačně nutriční péči o seniory, kteří prodělali akutní onemocnění nebo chirurgický výkon. Cílem terapie je návrat pohyblivosti do stavu před onemocněním a zajištění soběstačnosti. Cílem je zajistit nemocným návrat do jejich domácího prostředí. Podle zkušeností profesora Sobotky předpokládáme rehabilitačně nutriční péči po dobu 30-90 dní.

Cíl programu

Cílem terapie je úprava všech narušených funkcí. Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavy způsobí nejen zhoršení fyzických a psychických funkcí, ale i nechutenství tím i zhoršení výživy, je péče v Lázních Bělohrad komplexní. Nutriční program pomáhá doplnit ztracenou svalovou hmotu, terapeuti vracejí klientům schopnost pohybu a přívětivý personál i prostředí lázní působí velice dobře na psychiku.

1 - Metabolická péče

Každý akutní stav (onemocnění, operace, trauma) vede ke ztrátě svaloviny. Nedokonalý nebo nevyvážený příjem stravy může zhoršit nebo dokonce znemožnit následnou rehabilitaci a návrat pohyblivosti. Nutriční a metabolickou péči zajišťujeme ve spolupráci s Prof. MUDr. Lubošem Sobotkou z III. Interní gerontometabolické kliniky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

2 - Rehabilitační péče

Pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace je nedílnou součástí terapie. Tento typ péče je prováděn fyzioterapeuty a dalšími specialisty z Bělohradských slatinných lázní.

3 - Psychologická podpora

Psychologická podpora je nezbytná pro naplnění léčebných plánů a naši terapeuti ji velice dobře zvládají.

Kontrola cílů léčby

Efekt komplexní péče je posuzován v týdenních intervalech. U klientů jsou kontrolovány fyzické schopnosti, pokroky v pohyblivosti a obslužnosti, nutriční stav i psychika.

Informace o základním programu Vital

Informace o rozšířeném programu Vital