Zavolejte nám: 601 393 159
Lázeňská 165, Lázně Bělohrad – mapa
 
Domov Vitalita

Cíle a poslání

Cíl

Cílem je vytvořit pro klienty klidné „rodinné“ prostředí s možností využití lázeňských rehabilitačních, kulturních a společenských aktivit tak, aby klienti upevňovali a zlepšovali své pohybové stereotypy, udrželi si alespoň částečnou soběstačnost a neměli pocit osamělosti a denního stereotypu.

Poslání

Hlavním posláním centra je poskytování individuálně zaměřené, kvalitní, komplexní pobytové sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Poskytování služeb v našem zařízení vychází z individuálních potřeb klienta a je zaměřeno na klienty vyžadující zvýšenou rehabilitační péči.

Zásady

 1. rovný přístup ke všem klientům
 2. respektování lidské důstojnosti
 3. podpora nezávislosti a soběstačnosti
 4. respektování osobnosti, názorů a přání klienta s profesionalitou

2 druhy služeb

 • Domov pro seniory s kapacitou 22 lůžek (zejména od 65 let výše)
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 5 lůžek (od 18 let výše)

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů :

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovní postupy

Domov Vitalita má zpracované pracovní postupy a vnitřní pravidla. S těmito postupy a pravidly jsou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci a mají je k dispozici na pracovišti. Podle potřebnosti vycházející z praxe a právních předpisů jsou postupy aktualizovány.